Klubmesterskab 2023-2024

Resultater og stillinger

 

Klubmesterskab 2023-2024

Man har hvid i en runde, såfremt modstanderens nr. står i højre side af rubrikken på turneringstabellen.

Betænkningstiden er 90 min. til hele partiet + 30 sek. tillæg pr. træk fra træk et.

Der er noteringspligt til hele partiet. Husk at aflevere kopi af noteringslisten.

Noter resultatet på opslag i spillelokalet.

Husk at melde afbud til din modstander, samt turneringslederen, hvis du ikke kan spille i en af runderne, ellers er partiet tabt!

Turneringen afvikles efter Dansk Skakunions regler, dog er det tilladt at møde indtil 30 min. efter rundestart.

Husk at slukke mobiltelefonen, hvis den ringer under spillet er partiet tabt.

Partiet kan spilles på forskud. Husk at spille med den rigtige farve.

Såfremt man spiller på forskud kan noteringslister fås i skakklubben.

Ved ligestilling findes klubmesteren i begge grupper ved indbyrdes kamp.

Ved fortsat ligestilling findes vinderen ved almindelig korrektion/Sonneborn-Berger udregnet efter ratingtal fra starten af turneringen.

Turneringsleder: John tlf. 24 61 55 82, E-mail: au@mail.dk

Foreløbig plan for afvikling af klubmesterskab 2023-2024

2023.

1.runde: 18. sept.

2.runde: 2. okt.

3.runde: 16. okt.

4.runde: 6. nov.

2024.

5.runde: 22. jan.

6.runde: 19. febr.

7.runde: 11. marts.

Klubmesterskab i lynskak: 8. april.