Bestyrelse

Formand: Ib Juhl,                              5610 Assens,                     64 71 57 47                  icbj@c.dk   

Kasserer: John Algreen-Ussing,     5610 Assens,                     24 61 55 82                 au@mail.dk

Sekretær: Johs. Klemmensen       5620 Glamsbjerg,              29 93 75 99                  johslis@gmail.com   

Medlem:  Martin Braas                   5620 Glamsbjerg,                    

Medlem:   Karl Hansen                   5620 Glamsbjerg,              23 91 77 07                  karlkorsdal@gmail.com

Bestyrelses suppleant: Victor Juel Ørum

Revisorer: Søren Plovgaard og Rikke Bech

Revisor suppleant: Willy Hansen

Web-ansvarlig : Lars Wraa