Bestyrelse

Formand: Ib Juhl,                              5610 Assens,                     64 71 57 47                  icbj@c.dk   

Kasserer: John Algreen-Ussing,     5610 Assens,                     24 61 55 82                 au@mail.dk

Sekretær: Johs. Klemmensen       5620 Glamsbjerg,              29 93 75 99                  johslis@gmail.com   

Medlem: Lars Wraa,                        5610 Assens,                      21 86 77 04                  lars.wraa@live.dk

Medlem: Trygve Moltenow           5631 Ebberup,                      51 96 12 50                 opholdsstedfyn@os.dk

Bestyrelsessuppleant: Karl Hansen

Revisorer: Søren Plovgaard og Rikke Bech

Revisor suppleant: Martin Braas