Generalforsamling

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling mandag den 24. april 2023 kl. 19:00

GENERALFORSAMLING I ASSENS SKAKKLUB

Mandag den 25. april 2022 i Foreningshuset Gasværket i Assens.

Til stede var: Anders Storebjerg, Ib Cyrill Brix Juhl, Rikke Bech, John Allan Algreen-Ussing, Karl Hansen, Martin Braas, Mads Pedersen, Søren Plovgaard, Tue Braas, Ken Lausen, Lars Wraa og Patrick Bech.

Johannes Klemmensen havde på forhånd meldt afbud.

Anders Storebjerg blev valgt som dirigent, og han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt annonceret og indvarslet. Herefter gav han ordet til formanden, der aflagde sin beretning om skakåret, der var gået.

Ib Juhl fortalte, at sidste sæson på mange måder kom til at stå i Covid-19’s tegn. Klubben måtte blandt andet opgive at spille den koordinerede forårsturnering, og generalforsamlingen i 2021 blev først hold i august.

Klubben havde før sæsonstart modtaget en henvendelse fra Lars Wraa, og det kom der et privat møde ud af hos Lars Wraa, hvor formanden var inviteret til kaffe og kage.

Lars Wraa havde fortalt, at han gerne ville lave noget med klubbens hjemmeside, og der blev taget kontakt til klubbens webmaster John Algreen-Ussing med henblik på, hvordan det kunne lade sig gøre. Siden har Lars Wraa administreret klubbens hjemmeside med kyndig hånd.

Sæsonens første spilleaften blev en milepæl i klubbens nyere historie, idet der mødte seks nye medlemmer op. Ib Juhl glædede sig over, at sæsonen endte med at blive helt uden afbrydelser af de planlagte aktiviteter, og at sæsonen kunne afvikles helt som planlagt.

Assens Skakklub holdt åbent hus de seks første spilleaftener som et led i Assens Kommunes fritidskort.

Klubturneringen begyndte 8. november med 12 deltagere. Det blev en tæt og koncentreret turnering, hvor klubben var tidsmæssigt presset, men det lykkedes at få alle partier afviklet.

Sideløbende har klubben deltaget i Fynsk Skaks holdturnering. Her havde fire af de nytilkomne spillere ytret ønske om at komme ud at spille holdskak sammen. De blev meldt til som firemands-hold i serie 3, fik spillet fem kampe og opnåede en pæn placering midt i rækken.

Assens 1 skulle oprindeligt have været et seksmands-hold i serie 2, men da der ikke var meldt nok seksmands-hold til, blev der i stedet tilmeldt et ottemands-hold i serie 1, hvor der i alt var tilmeldt 10 hold.

Det betød, at Assens 1 skulle spille hele ni holdturneringskampe mod normalt syv runder. Også det forhold var med til at presse klubbens sæsonprogram. De to ekstra runder blev placeret i ugerne 12 og 16.

Det kneb enkelte gange med at kunne stille et fuldt hold i Assens 1, men heldigvis skulle Assens 2 ikke spille alle sine holdkampe samtidig, så der kunne hentes forstærkning til serie1-kampene.

Assens 1 sluttede med at vinde 6,5 – 1,5 i sidste runde mod Ullerslev Skakklub og sluttede som nummer 8 i turneringen.

Fredag 5. november havde Assens Kommune indbudt til en festaften for aktivt medborgerskab. Johannes Klemmensen og Ib Juhl med fruer deltog i arrangementet.

Klubben har traditionen tro også afviklet juleafslutning med æbleskiver og gløgg – og lidt skakspil…

Assens Skakklub har købt otte elektroniske skakure, således klubben nu råder over 16 ure, der kan indstilles til forskellige tidskontroller.

Bestyrelsen har naturligvis holdt de møder, den skulle gennem hele året, men der har desværre ikke været så meget tid til hyggeskak, analyser og gennemgange af medlemmernes partier eller aftener med undervisning.

Vi har heller ikke været på Torvet i Assens og spille skak, sådan som vi ellers plejer at være, ligesom skakundervisningen af børn var ophørt. Det skyldtes coronaen.

Ib Juhl sluttede sin beretning med at takke samtlige medlemmer af skakklubben.

John Algreen-Ussing sagde, at det var meget fint, at det i den forgangne sæson var lykkedes at afvikle samtlige partier i klubturneringen, og Rikke Bech roste Lars Wraa for arbejdet med klubbens nye website og facebooksiden.

– Den nye hjemmeside er virkelig nem at finde rundt i, og det er let at komme ind til de forskellige turneringer, anførte Rikke Bech.

Herefter blev formandens beretning godkendt med akklamation.

Kasserer John Algreen-Ussing gennemgik regnskabet og indledte med at fortælle, at klubben ikke havde lagt noget budget, fordi der er så få ting at budgettere med.

Regnskabet viste et underskud på cirka 4000 kroner. Det skyldtes, dels at klubben havde valgt at investere i otte nye skakure, fordi der nu stilles nye og andre krav til tidskontroller i holdturneringen, og dels at der skulle betales to gange medlemskontingent til Dansk Skoleskak, forbi man havde ’glemt’ at betale i 2020.

Klubben har modtaget i alt 3000 kroner i tilskud fra Assens Kommune, og derfor forventer kassereren, at regnskabet næste gang viser sorte tal.

Bestyrelsen oplyste, at den foreslår, at medlemskontingentet forbliver uændret for den kommende sæson.

Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

Ib Juhl og Ken Lausen var på valg til bestyrelsen. Ken Lausen havde på forhånd givet til kende, at han ikke ønskede at modtage genvalg.

Bestyrelsen foreslog Lars Wraa, og han var villig til at lade sig vælge.

Anders Storebjerg havde bedt om at slippe for hvervet som bestyrelsessuppleant, og i hans sted blev Karl Hansen valgt uden modkandidat(er).

Rikke Bech og Søren Plovgaard lod sig genvælge til revisorer.

Revisorsuppleant blev Martin Braas.

Herefter var der uddeling af præmier på baggrund af sæsonens forskellige turneringer.

Martin Braas modtog topscorerpræmien på Assens 2. Han scorede i alt 3,5 point i fem partier.

Topscorerpokalen på Assens 1 tilfaldt Patrick Bech.

John Algreen-Ussing overrakte til sidst præmien til vinderen af klubturnering, som i år tilfaldt Ib Juhl.

Efter generalforsamlingen afvikledes klubmesterskabet i lynskak med deltagelse af ni spillere. Vinderen af vandrepokalen blev Anders Storebjerg.